Kaupade väljavedu kahanes aastataguse ajaga võrreldes 11% ja sissevedu 15%.