Kes on veebikirja lugeja?

aprill 2, 2012 Kes on veebikirja lugeja? kommenteerimine on välja lülitatud

Lühidalt võiks öelda, et veebikirja lugeja on rakenduskõrgharidusega (11%), lõpetamata kõrgharidusega (11%), või kõrgharidusega (26%) Harju maakonnas elav naine. Vanuses 25 – 45 (48%) aastat, sissetulekuga 300 – 600 eurot (79%).

Graafik 1. Rahulolu sisuga. Skaalad:
1 – väga rahulolematu; 2 – pigem rahulolematu; 3 – raske öelda; 4 – pigem rahul; 5 – väga rahul.

Ükski uuring kahjuks sedavõrd lihtne ei ole ja nii on keskharidusega lugejate osakaal vastavalt 26% ja kutseharidusega lugejate oma 19%. Just haridusliku käekäigu kaardistamist võibki  pidada küsitluse nõrgimaks osaks ja seda heideti meile ka ette. Kahjuks ei ole töös olevat küsimustikku lihtne muuta ja selkorral jäigi kaardistamata algharidusega lugejate osakaal.

Üldse väärib tähelepanu vabavastuste osa, mis hiilgab heatahtlikkuse ja positiivuse poolest. Nimelt ootasime iroonilisi või suisa pahatahtlikke vastuseid, mida 244-st oli tervelt neli ehk siis napilt üle ühe protsendi. Sealhulgas avaldati arvamust, et oleme käivitanud e-posti aadresside kogumise ja edasimüümise kampaania ning samuti heideti ette ühekülgsust. Vastame:
a) me ei müü meiliaadresse, me müüme vähesel määral reklaami ja rohkemal määral koolitusi, veebikiri ise on ikka ja alati tasuta;
b) uuringuid korraldataksegi sellepärast, et mitte jääda ühekülgseks; küsida lugejate mõtteid ja seisukohti.

Graafik 2.  Geograafiline segmentatsioon

Aga mida siis lugejad mõtlevad?
Veider küll aga veebikiri seostub (vabalt vastatav seostusvusküsimus) lisaks oodatud ja konventsionaalsele asjalikkuse või uudsusele eriti just koolitustega, mida märgitakse enam kui kahel tosinal korral. Omas võtmes on see isegi loogiline, sest rubriikidest huvitab vastajaid eriti just koolitusrubriik 39%. Siit saime ka vastuse meid pikalt purenud küsimusele, kas veebikirja koolitused peaksid asuma algsel domeenil kiirkoolitus.eu või uuel alamdomeenil koolitus.veebikiri.ee; 171 vastaja soovil jätame koolitused aadressile koolitus.veebikiri.ee.

Kõrgelt hinnatakse äri- ja persoonirubriiki. Kas te näiteks teadsite, et Cherry.ee asutajat intervjueeris esimesena just veebikiri? Muide majandust käsitlevaid kirjutisi küsitakse juurde ja seda me heal meelel ka teeme. Nagu ka kirjutisi personalijuhtimisest ja turundusest. Lakke peab hüppama nihilist ja kolumnist ühes isikus, kohati lõpetamisplaane pidanud Ton Karlos. „Auliku ärra“ pöörane maailm sai 48% vastajate poolt hindeks 4, mis on kvalitatiivse küsitluse puhul usutav ja tubli näitaja. Suhteliselt samasse suurusjärku jääb veebikirja senine sisu, ning rahulolu uue välimusega. Iseasi on elustiil, kui suund. Kuigi viimast küsitakse meie käest jätkuvalt, leiame et mood, glamuur jms ei ole veebikirja mängumaa. Küll pöörame vastavalt külastajate soovidele rohkem tähelepanu tervisega seotud temaatikale.

Graafik 3. Postitustihedus

Kõige rohkem vaevaski meid formaadimuutus, veebikiri ei ilmu ju ainult kord kuus vaid siis kui lisandub uut asjakohast informatsiooni. Küsisime lugejatelt, mida arvatakse mõttest, et uudised ilmuvad meilile kohe, ning saime vastuseks et 58% vastajate arvates on see hea mõte.

Lõpetuseks jagame eelmärgitud päikeselisi soove kõigi lugejatega:

Toredat kevadet teile!
Mulle meeldib Teie leht:)
jõudu ja jaksu!
Jätkake samas vaimus :)
Väga hästi töötav internetiajakiri :D Jõudu ja jaksu Teile
Head tööindu ja tegutsemistahet!
Edu teile! Alati on vaja edu ja edukalt mõtlevaid inimesi!
Jätkake samas vaimus!
Edu!
Veebikiri.ee on kasulik sait leidmaks erinevaid koolitusi ja pakkumisi seega tegutsege hoolsalt edasi
Tore ajaviide.
Õnnitlen ilusa ja kasutajasõbraliku uuenenud näo puhul!! :)
sooviks ka küsitluse kohta kokkuvõte edaspidi kusagilt lugeda.
Olete lahe ettevõtmine, ja ilusat päikeselist kevadet Teile!
Tore, et on selline ajakiri.
Jõudu ja jaksu, aeg laieneda ja uueneda!
on väga tore, et on selliseid lehekülgi …mis on ka ajaviite jaoks peale selle, et saab teada mis koolitused toimuvad :D
tundub olema huvitav leht millega liituda ja oma aegu sisustada:)
edu teile, jätkake samas vaimus
Kindlasti olen vebikirja lugeja ka tulevikus!
Väga hea meel, et teiega tuttavaks sain.
Tore koht see veebikiri :) asjalik ja huvipakkuv :)
Jõudu ja jaksu teile ;)
Kaunist kevadet!

Kommentaarium on suletud.