Reklaam

Veebikiri.ee? Veebikiri.ee, suupärasemalt veebikiri (webzine) on ettevõtteblogist välja kasvanud majandusliku suunitlusega internetiajakiri.  Lugejaid postiloendis (listis) 3794, unikaalseid külastajaid päevas keskmiselt ca 100. Ülevaade lugejagruppidest ja lugejahuvist: http://veebikiri.ee/kes-on-veebikirja-lugeja/. Koolitame teatud kindlas niššis…

usage

Teisisõnu: olukorras kus vajate kiiret ja intensiivset tähelepanu, soovitame kasutada mõnda massimeediumit.  Kui aga olete tegev tõsise ja järjepideva turundustööga ning kavatsete kasvatada oma äri tuntust (sh leitavust otsimootorites), on Veebikiri.ee just Teile.

Reklaami hinnakiri alates 01.01.2018

–  ühe artikli avaldamine maksab 34,99 EUR, olenemata teemast;  artikli mahuks loeme ühte A4 masinakirja lehekülge, st 1800 tm koos tühikutega;

–  tarvidusel saame artikli kirjutada,  hinnaks ca 40 eurot, sõltuvalt lähteülesande keerukusest; olemasoleva tekstimaterjali toimetamine on tasuta;

–  uue teema tegemine portaali, mis  kajastaks aasta jooksul Teie teateid maksab 360 EUR.

– bännerite vms erilahenduste suhtes palume kontakteeruda toimetusega.

tasuta avaldame kasumitaotluseta ning üldharivaid uudisväärtuslikke materjale.

Tingimused

Materjalid  avaldatakse Veebikirjas:

–  pärast arve tasumist hiljemalt ühe nädala jooksul;

–  KM ei lisandu;

–  materjalid tuleb saata ühe nädala jooksul pärast arve tasumist;

–  kõik materjalid olenemata avaldamise rubriigist  tuleks saata .doc või .docx (MS Word ) formaadis,  pildid JPG või GIF formaadis, e-posti aadressile veebikiri@veebikiri.ee

– infot ei avaldata nädalavahtustel;

– artikkel jääb veebikirja arhiivi vähemalt aastaks;

– artikkel ilmub lisamise hetkel veebikirja  avalehe teemas  esimesena, sedamööda kuidas artikleid lisandub, liigub ta (teemas) allapoole;

Lisainfo:

Toimetaja: Riina Vokksepp
E-post: veebikiri@veebikiri.ee
GSM: + 372 51 919976
Fax: + 372 6561157