Intervjuu Olde Hansa personalijuhi Tene Tõnutare`ga

detsember 9, 2007 Intervjuu Olde Hansa personalijuhi Tene Tõnutare`ga kommenteerimine on välja lülitatud

Töö. Intervjuu Olde Hansa personalijuhi Tene Tõnutare`ga

Tene Tõnutare

Kuidas viia uus töötaja organisatsiooni sisse? Kuidas motiveerida töötajaid? Keda on tööturult kergem leida, kas kokka või teenindajat? Intervjueerime ühe Eesti tuntuima, omanäolisema ja vaieldamatult edukaima söögikoha, “Olde Hansa” personalijuhti pr Tene Tõnutare`t.

Foto: Olde Hansa

Millised nõudmised seate töötajatele?

Meie jaoks on oluline, et töötaja on oma loomuomaduste poolest võimeline üht või teist tööd hästi tegema. Samuti on oluline, et töötaja suhtub tööülesannetesse kohusetundlikult ning töö peab talle ka midagi pakkuma – uusi kogemusi, keelepraktika, isiklik areng, toredaid töökaaslasi jne. Kõige olulisem on see, et töötaja on üht või teist tööd tehes ise rahulolev ja õnnelik.

 

Kas eelistate personali valikul kutseõppeasutuse lõpetajaid või koolitate personali algusest lõpuni kohapeal?

Olenevalt ametikohast on eelnevate kutseoskuste olemasolu tähtsus ka erinev. Kuigi kokkadel on vastava kutse või siis töökogemuse olemasolu kindlasti kandideerimisel suureks abiks, siis oleme ka ise kokaabisid välja koolitanud, kes on hiljem ka kokkadena töötanud. Teenindajad läbivad täieliku väljaõppe meil kohapeal. Samuti on kokkadel õppeperiood.

Kuidas toimib uue töötaja organisatsiooni „sisseviimine”?

Uue töötaja võtab nn. oma tiiva alla mentor. Mentor on siis vastava osakonna( kas saali või köök) töötaja, kes on koolitatud uusi töötajaid õpetama. Mentor aitab uuel inimesel ka üldiselt meie ettevõttesse sisse elada ja on talle nn. teejuhiks ja vanemaks sõbraks.

Kuidas motiveerite töötajaid?

Kõigepealt motiveerib töötajat töö ja töö tulemus. Meil on nii, et kui teed palju ja hästi tööd, siis ka teenid hästi. Samuti premeerime oma töötajaid lisaks rahalisele preemiale massaažiga, õhtusöökidaga, sportimisvõimalustega, ühisüritustega, koolitusreisidega jne. Kõike ei jõua üles lugeda, sest väga palju selliseid üllatusi tekib hetkesituatsioonist ning võivad olla ka ühekordsed. Loomulikult on suureks motivatsiooniks kindlasti see, et meil on võimalik ettevõtte siseselt areneda ja ka karjääri teha. Kuna enamus meie töötajatest on tudengid, siis võimaluse korral pakume töötajale tema erialaga seotud tööd. Lisaks sellele tegutseb
meil Olde Hansa Gild , mille liikmeteks saavad absoluutselt kõik, kes meile tööle tulevad. Gildis kehtivad omad voorused, mille järgi me kõik elame. Vooruste au sees hoidmine tagab selle, et meil kõigil on hea koos töötada ja tööõhkkond on väga sõbralik. Me kohtleme kõiki oma töötajad võrdselt austuse ja lugupidamisega – sama teevad ka töötajad omavahel suheldes.


Kuidas motiveeritakse uue töötaja juhendajat?

 Kui uus töötaja on läbinud koolituse, siis tuleb tal astuda Gildikogu ette, (vanemad gildi liikmed), kes teevad kindlaks, et kas uus töötaja on ikka valmis iseseisvalt tööle hakkama. Mentor saab tasu uue töötaja koolitamise eest juhul, kui töötaja teeb gildikogu ees suusõnalise katsumise läbi.

Keda on tööturult lihtsam leida, kas head kokka või head teenindajat?

Kindlasti head teenindajat.

Töösuhte lõpetamine, kuidas seda oleks kõige õigem teha?

Meie lõpetame oma töösuhteid üldjuhul poolte kokkuleppel, sest me suhtleme oma töötajatega nii palju, et teame nende tulevikuplaane. Samuti sõlmime me kõigi hooajatöötajatega määratud ajaks lepingud. Suhtleme enamuse meie endiste töötajatega ka peale töölepingu lõppu ja meie suhted on väga sõbrameelsed.


Kommentaarium on suletud.