Intervjuu Europassi Keskuse juhataja pr Margit Paakspuu`ga

mai 10, 2011 3 kommentaari »

Europass? Kõlab nagu isikut tõendav dokument, kas see ongi nii?

Europassi dokumendid ei ole isikut tõendavad dokumendid. Arvatakse, et Euroopa Liidus kehtib ühine pass, kuid sellist dokumenti nagu Euroopa pass ei ole olemas. Siseministeeriumi kodulehelt võib lugeda, et Euroopa Liidu kodaniku passiks nimetatakse kõikide liikmesriikide reisidokumente, mille taotlemise aluseks on liikmesriigi kodakondsus. Europassi nimetuse alla kuuluvad viis dokumenti, mille eesmärk on muuta inimeste teadmised ja oskused paremini väljendatavaks ning teha need kõikjal Euroopas üheselt mõistetavamaks.

Mis dokumendid kuuluvad Europassi nimetuse alla?

Nendeks dokumentideks on Europassi CV, keelepass, kutsetunnistuse lisa, diplomilisa ja õpirände tunnistus.

Milleks on vaja ühtsel üle-euroopalist CV vormi ja  kuidas see praktikas töötab?

Europassi CV on välja töötatud selleks, et lihtsustada eelkõige teise riiki tööle kandideerimisega seotud ülesandeid. Igas riigis on erinevad CV koostamise põhimõtted, millega peab tööotsija arvestama. Europassi eesmärk on pakkuda tööotsijatele ja –pakkujatele üle-Euroopalist CV vormi.

Europassi CV on kasulik siis, kui tööle kandideerijad on erinevast rahvusest. Nii teab tööpakkuja, et ta saab ühes kindlas formaadis CV, mida tal on kergem läbi vaadata, ning tööotsija ei pea muretsema, kas CV vastab just selle riigi nõuetele. Europassi CV-d saab koostada  internetis 26 keeles. Selleks on loodud vastav süsteem, mida toetavad juhendid ja näited. Samas on Europassi CV-d võimalik kasutada ka siseriiklikul tööturul.


Võib öelda, et praktikas töötab Europassi CV päris hästi. Seda kinnitab kasutajate suur arv: alates 2005. aastast, mil Europass loodi, on koostatud üle 12 miljoni Europassi CV.

Mis seos on kutsetunnistusel ja kutsetunnistuse lisal?

Kutsetunnistus tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised. Kutsetunnistus on niiöelda töötaja kvaliteedimärk.

Kutsetunnistuse lisa kirjeldab, millised on kutsetunnistuse omaniku oskused, mille alusel tunnistus on väljastatud ja millistel töökohtadel on kutsetunnistuse omanikul võimalik töötada. Teisisõnu antakse lisateavet ametlikus dokumendis kirjapandule, tehes selle hõlpsamini mõistetavaks, eriti tööandjatele või institutsioonidele väljaspool seda riiki, kus antud dokument väljastati. Kutsetunnistuse lisa ei asenda aga kutsetunnistuse originaaldokumenti ega taga automaatselt tunnustust.

Kas Te ise kasutate  mõnda Europassi dokumenti?

Olen loomulikult koostanud omale Europassi CV ja keelepassi nii eesti kui ka inglise keeles ning ma vaatan neid aeg-ajalt üle ja täiendan. Kõrgkoolist sain diplomilisa. Kuna mul on aga töökoht olemas ja hetkel välismaale õppima ka ei plaani minna, siis on need dokumendid mul olemas enda tarbeks ja reaalselt neid ei ole kasutanud. Aga pikk elu on veel ees ja kunagi võib neid vaja minna. Igal juhul soovitan teistele ka, et alati tasub hoida alles ja koguda kokku kõik haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid.

Soovitan ka uurida, millised võimalused on inimesel oma kutsealal kutsetunnistuse taotlemiseks. Kutsetunnistus aitab suurendada läbilöögivõimet tööjõuturul. Eesti kutsesüsteemist saab lähemalt lugeda Kutsekoja kodulehel www.kutsekoda.ee.

Kuidas olete seotud europassikeskusega?

Mina juhin Europassi Keskuse igapäevatööd ja tegelen Europassi dokumentide tutvustamisega.

Kuna oleme hea äraolemise ajakiri, siis küsiksime ka standardküsimuse – millist kööki (india, hiina, vene jne) eelistate : )

Mulle meeldib kõige rohkem hispaania köök. Hispaania on nii mitmekülgne maa ja see väljendub ka söögis. Teisel kohal on india köök.

Lisaks: Europassi Keskus

3 kommentaari

  1. Kaspar 11/05/2011 at 22:03 -

    Hea asi on, mul on ka:)

  2. H2O 15/05/2011 at 20:18 -

    Mul ei ole, aga peab vist hankma … Näib vajalik asi olevat!

  3. Charlotte 24/05/2011 at 20:18 -

    Vajalik institustioon, taolisel unifitseerimisel on käegakatsutav praktline vajadus!