naisõpetajate vanus

Üldhariduskoolis on meesõpetajaid alla kuuendiku

Üldhariduskoolis on meesõpetajaid alla kuuendiku
oktoober 4, 2018 Üldhariduskoolis on meesõpetajaid alla kuuendiku kommenteerimine on välja lülitatud

Statistikaameti andmetel oli 2017/2018. õppeaastal üldhariduskoolides 14 905 õpetajat, neist naisi 86% ja mehi 14%. Eesti üldhariduskoolis oli kõige rohkem 51–60-aastaseid õpetajaid, sellesse vanuserühma kuulub ligikaudu iga kolmas nais- ja iga neljas meesõpetaja. Alla 30-aastane oli iga kümnes nais- ja ligikaudu ... Read More »