majanduskasvu strateegia

Eesti tööjõuturg pärast Euroopa Liiduga ühinemist

Eesti tööjõuturg pärast Euroopa Liiduga ühinemist
aprill 22, 2014 Eesti tööjõuturg pärast Euroopa Liiduga ühinemist kommenteerimine on välja lülitatud

2014. aasta mais täitub Eestil 10 aastat Euroopa Liidu liikmesriigina. Pärast Euroopa Liiduga liitumist ja ühise Schengeni viisaruumi jõustumist 2007. aastal, avanesid uued võimalused vabale tööjõu liikumisele teistesse liikmesriikidesse. Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel hakkas Eestis 20–64-aastaste seas tööga hõivatute osatähtsus 2004. aastast ... Read More »