Eesti püsielanike arv

Eesti Panga 2013. aasta tööturu ülevaade.

Eesti Panga 2013. aasta tööturu ülevaade.
oktoober 21, 2013 Eesti Panga 2013. aasta tööturu ülevaade. kommenteerimine on välja lülitatud

Statistikaameti rahvastikustatistika andmetel elas Eestis 2013. aasta alguses 1 286 479 püsielanikku, kellest tööealisi oli 975 214. Tööealine elanikkond vähenes võrreldes 2012. aasta algusega 1,3%, sealjuures rände tõttu 0,6% ja rahvastiku vanusestruktuuri ja suremuse tõttu 0,8%. Välisrände statistika järgi suurenes tööealise elanikkonna negatiivne ... Read More »