Majandus. AASTA 2009 ON EESTIS INNOVATSIOONIAASTA

jaanuar 10, 2009 Majandus. AASTA 2009 ON EESTIS INNOVATSIOONIAASTA kommenteerimine on välja lülitatud

31. detsembril kuulutas Eesti Vabariigi President välja Innovatsiooniaasta 2009, millega algab üleriigiline kogu aastat hõlmav koostööprojekt.

Foto: in.ee

Innovatsiooniaasta on uute ideede, loova mõtlemise ja teistmoodi tegutsemise aasta. Kui vanamoodi tegemisest arenguks ei piisa, tuleb teha uutmoodi – targalt ja innovaatiliselt. Paljud kasulikud uuendused toovad üheskoos kaasa kogu majanduse kasvu.

Innovatsiooniaasta ettevalmistamise ajal tehtud uuringust selgub, et Eesti inimesed seostavad innovatsiooni eelkõige tehnoloogia arendamisega. Valdav on arusaam, et innovatsioon puudutab vaid kõrgtehnoloogilisi tööstusharusid. Enamik inimesi arvab, et innovatsioon pole nende asi. Aga innovatsioon on meie kõigi asi!Samas levib arvamus, et innovatsioon on ligitõmbav ja kasulik kõigile Eesti inimestele.

Innovatsiooniaasta projekt on algatatud, et:
– Muuta Eesti inimeste väärtushinnanguid ja kujundada hoiakut innovatsiooni suhtes positiivsemaks
– Muuta innovatsiooni temaatika Eesti avalikkusele vähem tehnokraatlikuks ja inimlähedasemaks
– Propageerida laiemalt käitumisnorme ja omadusi, mis on omased innovaatilisele inimesele

Innovatsiooniaastal soovime siduda üheks tervikuks paljud uuendustega seotud algatused ja tegevused, mis muudab need suureks üle-Eestiliseks koostööprojektiks. Konverentsidel, koosolekutel, veebikeskkondades, meediaväljaannetes, grilliõhtutel mõtlevad, räägivad ja tegutsevad sajad organisatsioonid ning kümned tuhanded tegusad inimesed uuenduste väljamõtlemise ja elluviimise nimel.

Innovatsiooniaastal rõhutame:
– Uuenduste olulisust ja vajalikkust igaühele meist
– Loovat ja teistmoodi mõtlemist ning tegutsemist
– Teadmiste ja nutikuse olulisust igapäevaelus
– Uudseid, julgeid, erilisi tegusid
– Oskust näha, märgata teistmoodi tegijaid

Innovatsiooniaasta toob välja uuendusmeelsuse ja ettevõtlikkuse Eesti inimestes, kes
peavad seda loomulikuks osaks oma elust ja omavad positiivset hoiakut muutuste ning uuenduste suhtes.

Innovatsiooniaasta korraldustiimil on hea meel kutsuda Teid osalema uuenduste väljamõtlemisel ja elluviimisel, toetama ja märkama uuenduslikke algatusi ja teistmoodi tegemisi.
Head uut Innovatsiooniaastat ning tegutsemist uuenduste väljamõtlemise ja elluviimise nimel!

Innovatsiooniaasta projekti initsiaatoriks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning selle aluseks EAS poolt elluviidav Innovatsiooniteadlikkuse programm.
Projekti viib ellu meeskond, kuhu kuuluvad: Urmas Kõiv, Raul Rebane, Aive Levandi, Aune Past, Tiiu Allikmäe, Piret Potisepp, Katrin Kull ja Hanno Kindel.

Parimate soovidega,
Urmas Kõiv, Innovatsiooniaasta projekti juht
Aive Levandi, Innovatsiooniaasta kommunikatsioonijuht
Tiiu Allikmäe, Innovatsiooniaasta meediasuhete juhtKommentaarium on suletud.