IT Kolledžis algas kaugõppe vastuvõtt

september 4, 2015 IT Kolledžis algas kaugõppe vastuvõtt kommenteerimine on välja lülitatud
IT Kolledžis algas kaugõppe vastuvõtt

Kuni 9. septembrini toimub Eesti Infotehnoloogia Kolledžis kaugõppe vastuvõtt õppekavadele IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus. IT Kolledži kaugõpe sobib eelkõige töötavatele inimestele, kes soovivad omandada kvaliteetset IT kõrgharidust põhitöö kõrvalt. Kandideerimise eeldus on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.

IT Kolledži kaugõpe on 2006. aastal ellukutsutud õppevorm, kus osalemine eeldab väga suures mahus, vähemalt 75% ulatuses, tudengi iseseisvat tööd. Iseseisva õppe toetamiseks on õppekava ainekursused viidud e-õppe vormi ning õppematerjalid on kättesaadavad veebikeskkonnas. Valdav osa õppejõu ja ainekursusel osalejate omavahelisest suhtlusest toimub e-õppe suhtlusvahendite abil. Auditoorne õppetöö toimub õppesessioonidena nädalalõppudel reedest pühapäevani, keskmiselt iga kolme nädala tagant. Õpingute edukaks läbimiseks kaugõppe vormis on vajalik enesedistsipliin ja enesemotivatsiooni oskus.

IT Kolledži kaugõppesse võetakse vastu 90 uut tudengit. Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse hiljemalt 14. septembril 2015 IT Kolledži kodulehel. Õppetöö kaugõppes algab 25. septembril 2015.

IT Kolledžisse kandideerimise eeldus on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus. Mõlemale õppekavadele toimub vastuvõtt ühtse pingerea alusel. Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (tasuta) õppekohale, va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppinud. Osakoormusega õpe on tasuline.

SISSEASTUMISDOKUMENTIDE VASTUVÕTT

Dokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee) 3. – 9. september 2015. Kutsekeskhariduse omandanud ning enne 2004. aastat keskhariduse omandanud kandidaadid täidavad avalduse SAIS-is ja toovad kandideerimiseks vajalikud dokumendid IT Kolledžisse. Dokumente saab tuua 5. – 9. september 2015 IT Kolledžisse Raja tänav 4C, ruum 222 iga päev (k.a laupäeval ja pühapäeval) kell 10.00-16.00.

Vaata lähemalt: www.itcollege.ee/kaugope

Foto: et.wikipedia.org

 

Kommentaarium on suletud.