Vanemkokk

mai 27, 2016 Vanemkokk kommenteerimine on välja lülitatud

Sinu ülesandeks on efektiivselt ja sujuvalt koordineerida köögi igapäevast tööd
s.h.:
– juhendad töötajaid, osaled toiduvalmistamise protsessis ja kooskõlas menüüga
vastutad toidu kvaliteedi, retseptuurile vastavuse ja õigeaegse valmimise eest;
– koostad retseptuuri ja kalkulatsioonid;
– tellid igapäevaselt kaupa;
– täidad enesekontrolli plaani nõudeid;
– tagad külmikutes oleva toidu ja tooraine kvaliteedi;
– osaled tootearenduse alases tegevuses;
– tagad oma vastutusalas olevate töövahendite/seadmete sihipärase ja ohutu
kasutamise;
– kampaaniate ettevalmistamine.

Lisainfo siit…

Kommentaarium on suletud.