Tööturul paistavad majanduse aeglustumise märgid

veebruar 14, 2012 Tööturul paistavad majanduse aeglustumise märgid kommenteerimine on välja lülitatud
Tööturul paistavad majanduse aeglustumise märgid

Väliskeskkonnast lähtuva ebakindluse mõju on märgata tööturu näitajates alates 2011. aasta viimasest kvartalist. Töötukassa vahendusel pakutavate töökohtade arv Eestis on tunduvalt alanenud. Konjunktuuriinstituudi tööstusbaromeetri kohaselt on rohkem töötajate arvu langust kui kasvu ootavaid ettevõtteid. Hõive aastakasv aeglustuski statistikaameti andmetel neljandas kvartalis 3,6 protsendini võrreldes kolmanda kvartali 8,6 protsendiga. Eesti Panga hinnangul oli neljandas kvartalis võrreldes kolmandaga ka hooajalisi tegureid arvestades tegu hõive langusega.

Tööpuudus kasvas kolmanda kvartali 10,9 protsendilt 11,4 protsendini neljandas kvartalis. Sealjuures oli ligi 60 protsenti töötutest otsinud tööd enam kui aasta, mis viitab kõrgele struktuurse tööpuuduse riskile. Seetõttu on aktiivse tööturupoliitika roll väga oluline töötute kvalifikatsiooni hoidmisel ning vastavusse viimisel tööturul nõutavaga.
Tööjõu ühikukulud neljandas kvartalis tõenäoliselt ei kasvanud ja seega ei tugevnenud ka tööjõuturult lähtuv hinnasurve. Suurenenud riske ja pessimistlikumat väljavaadet tuleks arvesse võtta eelseisvatel palgaläbirääkimistel ja personaliotsustes. See aitab kindlustada ettevõtluse konkurentsivõimet ja eelarvetasakaalu saavutamist avalikus sektoris.
Allikas: Eesti Pank
Foto: flickr.com

Kommentaarium on suletud.