Tööturg. Personali valik ja rentimine. 6. osa

mai 10, 2010 1 Comment »

Väljavalitud kandidaatide viiakse läbi intervjuu, mille alusel sõelutakse välja õige kandidaat või kandidaadid. Intervjueerimine on vastusrikas protsess, mis eeldab piisavaid eelteadmisi ja kogemust. Veaks võib lugeda kandidaadile hinnangu andmise, tuginedes stereotüüpsetele eelarvamustele.

Kõrvalepõikena – töövõtja jaoks ei ole tööintervjuu lihtne ega meeldiv protsess, mistõttu peaks töövõtja valdama tehnikaid mille abil pinged maha võtta. Vastasel korral jääb sõelale mitte parimate kutseoskustega, vaid parima enesemüümisoskusega kandidaat. Mis teoorias lihtne, praktikas aga keeruline. Nimelt lihtsamates äriettevõtetes, sageli näiteks toitlustusäris, omab juht pahatihti ainult kutseharidust, kui sedagi. Viimasest johtub utreeritud, mustvalge maailmapilt, sh ootused, et personaliettevõtte CV andmekogu sisaldab kontrollitud tööjõudu ja eelvalik ning intervjueerimine ei ole vajalikud. Lisaks peletab eksalteeritud käitumine minema ka võimalikud tulevased kandidaadid.

Intervjuu alustamiseks tarvis anda intervjueeritavale aega. Tavaliselt räägitakse päris algul mõne sõnaga millestki muust, mis annab nii intervjueerijale kui intervjueeritavale võimaluse kohanemiseks olukorraga. Sellised küsimused loovad sõbraliku õhkkonna ning aluse edaspidiseks mõttevahetuseks. Näiteks: “Ma loodan, et teil polnud meie leidmisega täna raskusi?” On ka võimalus: “Kuidas te kirjeldaksite end inimesele, kes teid ei tunne?” st rääkige endast, palun. Samas ei tohiks kontktiloovaid küsimusi aga liigselt kasutada, kuna vastaja võib sattuda segadusse teadmatusest, millal tegelik intervjuu algab. Kuna enamasti teevad intervjuud inimese närviliseks, tuleb kõik jõud suunata sellele, et intervjueeritav tunneks end vabalt ning sundimatult.
Meeles võiks pidada, mõned kontakti loovad küsimused ei nõua otsest vastust nt “Kas pole kena päev?”. Nad on lihtsalt ühe inimese kontakti loomise vahendiks teise inimesega.

Asjakohaseid linke:
Erialane (toitlustus-majutus) personaliotsingu ettevõte: www.ehra.ee
Iseteenindus (andmebaas, kuulutusteleht): www.ehra.ee/arikliendile.php
Personali eelvalik ja otsing: www.ehra.ee/arikliendile1.php
Personali rent: www.ehra.ee/team.php

Foto: EHRA.ee

Kommentaar

  1. IPX 01/06/2010 at 12:31 -

    Keeruine on see intervjuu nii intervjueerija kui intervjueeritava jaoks