Tööturg. Personali valik ja rentimine. 5. osa

aprill 10, 2010 1 Comment »

Valikuprotsessi esimene etapp saabki ümber vajaduste kaardistamise ja sellele järgneva andmebaasi läbitöötamise ning vastavasisulise kuulutuse avaldamisega. Tõsi, siin on alternatiive. Mõnel juhul võib ametliku töökuulutuse avaldamisele olla tunduvalt tõhusamaks alternatiiviks suust-suhu leviv teave. Seda küll pigem mõne erilise oskusega spetsialisti või juhi palkamisel. Samas, suurema hulga töötajate leidmiseks selline lähenemine ei sobi ja siis töökuulutusi võimendatakse. Näitena peaks heal lugejal värskelt meeles olema töökuulutustest kirendavad ühistranspordivahendid, rääkimata eraldi leherubriikidest. Buumijärgsel ajal peaks aga jälgima valikupartneri väljundvõimsust, mis terstisaalsektoris (majutus, toitlustus, teenindus) tegutseva EHRA puhul on 200 – 1000 kontakti ühe kuulutuse puhul.

Küllalt vähe leiab valikuprotsessi puhul kasutust sobiva karakteristikutega andmebaasi loomine. Tegemist on peventatiivse vahendiga, mis teatud ajaühiku jooksul koostab sobivatest CV-dest loendi. Ilmestamaks artiklit – EHRA kõikide iseteenindavate pakettide juurde kuulub „Automaatlähetus`e“ nimeline programm. Häälestada on võimalik kuue erineva kanalina, seda elukutsete haaval.

Üldiselt peetakse eelvalikut rutiinseks ja küllalti tüütuks ettevõtmiseks, ning märgatava ajaressursi kokkuhoiu annab teenuse sisseostmine. Tavaliselt sisaldab eelvalikuteenus:
• asjakohase profiili alusel töökuulutuse koostamist ja levitamist;
• kuulutusele laekunud elulookirjelduste hindamist ja kandidaatidega elektroonilise intervjuu läbiviimist;
• tagasiside andmist ametikohale kandideerinutele;
• tulemusteabe edastamine teenuse tellijale.

Asjakohaseid linke:
Erialane (toitlustus-majutus) personaliotsingu ettevõte: www.ehra.ee
Iseteenindus (andmebaas, kuulutusteleht): www.ehra.ee/arikliendile.php
Personali eelvalik ja otsing: www.ehra.ee/arikliendile1.php
Personali rent: www.ehra.ee/team.php

Foto: EHRA.ee

Kommentaar

  1. Anu 19/04/2010 at 10:33 -

    Eelvalik ongi tüütu ja ebamugav protseduur, küll peab seda mõttega tegema, vastasel juhul tuleb hiljem tagasilööke