Tööjõuturg. Personali valik ja rentimine, 9. osa

august 10, 2010 Tööjõuturg. Personali valik ja rentimine, 9. osa kommenteerimine on välja lülitatud

Uurivad küsimused
Uurivad küsimused tekivad tihtipeale, näiteks siis kui keegi palub kolleegilt abi, küsides: “Ma ei tea, kuidas… Uurivad küsimused on samuti sügavuti informatsiooni otsimiseks. Vahel on neid kutsutud „järelkaja” või „fokusseerivateks” küsimusteks. Nende küsimuste põhiline siht on minna üle (võimaliku) pealiskaudse vastuse ja uurida rohkem detaile. See ei tähenda, et uurimine peaks olema ülekuulamine. Kui küsija omandab ülekuulaja rolli, siis selline suhtumine kindlasti häirib ja takistab vastajat. Halvemal juhul kutsub see vastajas esile vaenulikkust. Intervjueerija peaks uurima vastaja tausta ja isikupära. Kogu intervjuu ajal peaks püsima rahulik, sõbralik atmosfäär. Head uurivad küsimused vajavad mõistmist, poolehoidu ja hoolikat kuulamist. See poole oskus, mis tuleb üleöö, vaid kogemus.
Lihtne küsimus
“Miks?” ja “Miks mitte?” on küsijale uurimiseks väga kasulikud, ent neid tuleb kasutada tundlikult. Ehkki tavaliselt ei vastata küsijale “Sellepärast, et mina nii ütlen!”, võib selline lähenemisviis tunduda vastajale üsna ähvardav. Liialdamise korral võib muutuda vestlus ülekuulamiseks. Kui intervjueeritava vastust on vaja sügavamalt uurida, siis tuleks pehmendada paljast küsimust “Miks?”.
“Mis, täpsemalt, paneb sind seda ütlema?”
“Kuidas sa mõtlesid, et see …?”
Selliste fraaside avatud ja mitteagressiivse näoilmega lausumine aitab hoida üleval sõbralikku meeleolu.
Võrdlevad küsimused
Võrdlevad küsimused on äärmiselt kasulikud mitte ainult küsitlejale, vaid ka vastajale, et panna teda mõtlema.
“Milline on see olukord olnud sulle alates…?”
“Me tutvustasime uut protseduuri 25-ndal. Kui efektiivne on see süsteem olnud alates sellest ajast?”
“Kui palju muutis see kogemus sinu eluvaadet?”
“Kui palju sinu suhtumine temasse muutunud nüüd, mil sa tead olukorra fakte?”
“Kuidas on viimase 12 kuuga muutunud tema oskused inimestega tegelemisel?”
“Millises ulatuses on uus dokumentide registreerimise süsteem täiustanud haldust osakonnas?”

Ideede arendus, voolavus kõnes ja oskus õppida kogemustest määravad selle küsimuste vormi kasutuse.

Asjakohaseid linke:
Erialane (toitlustus-majutus) personaliotsingu ettevõte: www.ehra.ee
Iseteenindus (andmebaas, kuulutusteleht): www.ehra.ee/arikliendile.php
Personali eelvalik ja otsing: www.ehra.ee/arikliendile1.php
Personali rent: www.ehra.ee/team.php

Foto: EHRA.ee

Kommentaarium on suletud.