loomemajandus

Loomemajandus kui oluline majandussektor Eestile

Loomemajandus kui oluline majandussektor Eestile
september 23, 2013 Loomemajandus kui oluline majandussektor Eestile kommenteerimine on välja lülitatud

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) esitlesid 23.09.13 Eesti loomemajanduse olukorra uuringu ja kaardistuse tulemusi. Uuring näitab sektori kiiret arengut, kuid toob probleemina välja loomeettevõtete väiksuse ja killustatuse, mis on takistuseks lisandväärtuse suurendamisele ja ekspordivõimekuse kasvule. Uuringut rahastas ... Read More »