Taastuvenergiapõhised tehnoloogiad

oktoober 10, 2008 Taastuvenergiapõhised tehnoloogiad kommenteerimine on välja lülitatud

Bakeri OÜ Anti Tiik

Miks on roheline energia oluline?
Roheline energia on oluline, sest ta on tasuta . Lisaks päikese/tuule kasutamisel jääb märkimisväärne kogus kivisütt/põlevkivi maapõue ja co2 õhkupaiskamata. Päike paistab, tuul puhub, keegi ei kasseeri selle eest midagi sisse ja keegi ei maksa selle eest peale. Tänase päevani on inimeste seas kujutelm, et nn rohelise energia kasutuselevõtt on taskukohane ainult püstirikastele. Meie väidame vastupidist ja pakume töötavaid lahendusi mõistlike hindadega, soojuspumba saab paigaldada igaüks, samuti on peaaegu igaühel võimalus paigaldada omale päikesepaneelid kas siis elektritootmiseks või päikesekütteks. Tuulegeneraatori paigaldamisega on asi natuke keerulisem, sest asula/linna tingimustes on vajalike lubade hankimine püstitamiseks raskendatud või kohati päris võimatu.

Foto: flickr.com

Miks kodukasutaja peaks eelistama rohelist energiat fossiilkütusele?
Positiivseteks argumentideks on keskkonnasäästlikkus ja rahakotisõbralikkus. Jah, seadmetele tehtav esialgne kulutus on märkimisväärne number, kuid jagades selle aastate peale on kokkuvõttes üldmaksumus väiksem kui tarbida fossiilseid kütuseid kas otse või läbi vahendajate (elektrifirma/soojatootja). Põhipunkt, millest inimesed pahatihti mööda vaatavad on see, et vaadatakse tulevikku ainult 2-3 aastat, meiepoolne
soovitus on avardada oma vaadet 10+ aasta peale. Praegused energiahinnad ei ole jääv suurus. Ainuüksi elektrienergia hind kipub lähema 3-4 aasta prognoosis jõudma 2 krooni piirimaile, järgmine Eesti Energiapoolne hindade ülevaatus toimub 2009 aasta alguses ja seejärel aasta keskel. Põlevkivi ja
nafta hind on prognoosimatu.

Milliseid lahendusi pakute?
Lahendusi on mitmeid, kas elektri tootmine, küte või välisvalgustus – need on kolm põhiala, millega igapäevaselt tegeleme. Elektri tootmise lahendusi pakume kahte erinevat, mida võib vastavalt suvale
omavahel kombineerida. Selleks on Tuulegeneraatorid kaubamärgid nimedega Cyclone, UltraX ja päikesepaneelid (Süsteemid Helios, paneelid Kyocera, Schüco jt.) Tuulegeneraatoritest ja päikesepaneelidest saadav elekter on meie lahenduste puhul reaalselt kasutatav 220v/1faas/50Hz või 400v/3 faasi/50Hz,
inverterseadmetena kasutame kvaliteetseid SMA lahendusi. Ettevaatusele kutsuks paljude tuulegeneraatorite müüjate puhul kus ulmeliselt madalate hindade puhul ei teadvustata kliendile, et müüakse nn. poolikuid lahendusi, mis ei sobi tavapärasteks kodukasutuseks. Bakeri oü poolsed küttelahendused põhinevad Airpac õhk-vesi soojuspumpadel ja Geopac maasoojuspumpadel. Lõpliku lahenduskäigu määrab kliendi vajadus, kas on soov kütta/toota tarbevett ainult soojuspumbaga või soovitakse lisaks olemasolevale küttelahendusele toetust odavama soojatootmise näol. Kindlasti tekib küsimus milliste võimsustega lahendusi pakume, et mul on 90m2 ridaelamubox või 5 kordne kortermaja. Vastame, et kõik lahendused on võimalikud soojuspumbad võimsusega alates 8 kW kuni 66kw. 66kw pumpadega on see huvitav asjaolu, et on võimalik koostada kuni 3800 kw “katlamaja”, mis rahuldab ka suurema soojatootja vajadused. Väljatöötamisel on lahendus kaugküttevõrgus olevatele majadele, kus põhisoojushulk tuleb oma soojuspumbast ja puudujääv osa kompenseeritakse kaugküttevõrgust. Sedasorti
lahenduse väljatöötamine on tingitud sellest, et vastavalt seadusele kaugkütte piirkonnas olevad majad on sundversioonis kaugkütte võrgus ja sealtpoolt tuleneva soojuse hind on teadagi milline. Sellisel puhul ja
praeguste hindadega on tasuvusaeg u. 5-6 aastat. Tänavavalgustus – Hetkel pakume säästlikke tänavavalgustuslahendusi “Masthead” nime all. Tegemist on LED lahendustele toetuvate tänavavalgustuslampidega ja tunneli/parkimismajade valgustusega. Optimistlikumad hinnangud annavad nende toodete tasuvusajaks juba 2-3 aastat ja seda ainuüksi seadmete soetamis- ja käidumaksumuse pealt.

Päikeseküte – kas see on ulmetehnoloogia?Kas sobib ka meie sombusesse keskkonda?
Ulmelist seal ei ole, füüsikaseadused kehtivad ka päikesekütte puhul. Päike soojendab kollektoris olevat soojakande vedelikku, positiivsete temperatuuride puhul juhitakse soojenenud vedelik soojusvahetisse, kus
soojus antakse omakorda üle kas tarbeveele või kütteveele/vedelikule. Suurema soojavajaduse võib lasta katta ka akumulatsioonipaaki paigaldatud elektriküttekehal. Ainuke negatiivne pool on, et päikeseküte toimib märtsist oktoobrini, talvekuudel tuleb kasutada lisakütte allikat. Meie soovitame selleks
Õhk-vesi soojuspumpa või maasoojuspumpa.

Foto: usagold.com

Kui kiire on tasuvusperiood?
Tasuvusperiood ei ole ülitäpselt määratletud ja on sõltuvuses tarbimisest. Reeglina, mida suurem on tarbimisvajadus seda lühem on tasuvusperiood. On juhuseid, kus tasuvusperiood on 0 päeva ja juhuseid kus tasuvusarvutuse tulemus on 20 aastat. Reeglina on tasuvusaeg praeguste hindade jures 5-10 aastat. See ei ole pikk aeg. Tuulegeneraatorite/päikesepaneelide puhul tuleb arvestada, et peale tasuvusperioodi lõppu on elekter nö. Tasuta. Ja mis peamine seadmed kuuluvad kliendile ning lisamakse kohustused
puuduvad. Soojuspumpade tasuvusaeg jääb 3-8 aasta piiridesse. Täpsustuseks soojuspumpade kohapealt – paljud inimesed arvestavad küttesüsteemide valikul hinna sisse ka radiaatorid/põrandakütte ehituse ja
tarbevee tootmiseks vajalikud seadmed. Arvan, et see on ebaõige, sest sõltumata kütteelemendi valikust ehitatakse majas välja küttesüsteem, see hind tuleb paigutada ehituskuludesse ja küttekeha/kütteelementi vaadelda eraldi. Sellisel juhul on tasuvusaeg juba päris lühike.

Kas hooldus on kallis?
Reeglina sisaldab hooldus regulaarset visuaalset ülevaatust / tööparameetrite jälgimist. Regulaarse all mõtleme ülevaatamist u.1 kord aastas. Samas võib nn. Ülevaatamise teha ka klient ise ja probleemide
ilmnemisel kontakteeruda meiega.

Mis on ilmajaam?
Ilmajaam on mõeldud kontrollimaks tuule kiirust/suunda enne tuulegeneraatori paigaldust. Ilmajaamast saadud andmed annavad võimaluse teha õige tuulegeneraatori valiku. Kui arvestada ainult ilmakaardil märgitud tuule kiirust võib juhtuda, et klient on “sunnitud” tegema mittevajaliku väljamineku e. ostab suurema tuulegeneraatori kui vaja on või jääb elektrit väheks e. tuulegeneraatori võimsus on väiksem kui vajalik. Rahalises numbris võib olla lisakulu kuni 150 000 eek. Ma arvan, et see on piisav summa, et
enne konkreetse tuulegeneraatori mudeli valikut teha tuulemõõtmine. Ilmajaama mõõteseadmete kõrgus peab jääma tuulegeneraatori ligikaudsele kõrgusele. Reeglina paigaldatakse tuulegeneraator kõrgusele 12m kuni 36m, sõltuvalt asukohast ja kohalikust kõrguspiirangust, kui see olemas on.

Kommentaarium on suletud.