SEPA (Single Euro Payments Area) rakendamine võimaldab tasuda Euroopast ostetud toodete ja teenuste eest oma kodupanga vahendusel

veebruar 1, 2013 SEPA (Single Euro Payments Area) rakendamine võimaldab tasuda Euroopast ostetud toodete ja teenuste eest oma kodupanga vahendusel kommenteerimine on välja lülitatud

2014. aasta veebruarist muutuvad pangakontod rahvusvaheliseks ehk saavad IBANi (International Bank Account Number) kuju. Käesoleva aasta teises pooles muutuvad riigisisesed otsekorraldused e-arvete püsimakseteks. Muutused toimuvad eraisikute jaoks automaatselt ja nendest teavitab iga pank oma kliente aegsasti.

Alates eurole üleminekust 2011. aastal on ühtsed üleeuroopalised maksetingimused, sh IBANi kasutamine, vähendanud Eesti inimeste kulutusi, kuna riigisiseste ja rahvusvaheliste maksete hind muutus ühesuguseks. SEPA maksete statistika põhjal on pärast euro kasutuselevõttu Eesti inimesed maksete pealt säästnud hinnanguliselt 15 miljonit eurot.*

2014. aasta veebruarist hakkavad kehtima ühtsed üleeuroopalised maksetingimused (Single Euro Paymets Area, SEPA). Sellega seoses muudetakse kõigi inimeste pangakontod rahvusvahelisele (IBAN) kujule ning pangad arendavad otsekorralduste asemel välja e-arvetel põhineva makseteenuse.

Eestis on IBAN olnud kasutusel juba 2004. aastast, kuid seni paralleelselt riigisisese kontonumbriga. 2014. aasta veebruarist lisatakse riigisisestele kontonumbritele täiendavalt riiki ja panka tuvastavad koodid ning kontonumber muutub 20-kohaliseks. Eesti Panga 2012. aasta statistika kohaselt puudutab muutus umbes 2,5 miljonit eraisikutele kuuluvat pangakontot Eesti kommertspankades.

Uue e-arvetel põhineva makseteenuse näol on sisuliselt tegemist tänase e-arve teenuse edasiarendusega. Teenuse kvaliteet säilib ja ka edaspidi saab arvete maksmist korraldada elektrooniliselt ning arhiveerida kõik e-arved internetipangas. Soovi korral saab muuta arvete eest tasumise automaatseks.

SEPA-le üleminek toob kaasa ka uue teenuse, SEPA otsekorralduse, mis võimaldab tasuda Euroopast ostetud toodete ja teenuste eest oma kodupanga vahendusel. Esialgu on SEPA otsekorraldus kasutatav ainult väljaspool Eestit Euroopa piires. SEPA otsekorraldusteenuse pakkujad ja tingimused sõltuvad turunõudlusest ning konkurentsist.

Allikas: http://www.eestipank.ee/press/euro-kasutuselevotust-saadik-eestis-ulekannete-pealt-saastetud-ligi-15-miljonit-eurot-31012013-0?source=newsletter

Foto: Wikipedia.com

 

Kommentaarium on suletud.