Rahvusvaheline turimihariduse konverents Pärnus

oktoober 10, 2008 Rahvusvaheline turimihariduse konverents Pärnus kommenteerimine on välja lülitatud

Tulge Rahvusvahelisele Turismihariduse konverentsile!

20.-21. novembril 2008 toimub Pärnus esimene rahvusvaheline turismihariduse konverents.
Konverentsi korraldajaks on Eesti Turismihariduse Liit MTÜ koostöös EAS Turismiarenduskeskusega.
Eesti Turismihariduse Liit (ETHL) ühendab turismiõppureid ja turismihariduse edendajaid ning toetajaid üle Eesti. ETHL asutajaliikmeteks on Tartu Ülikool (Pärnu kolledž), Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool, Tallinna Teeninduskool, Eesti-Ameerika Äriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool (Kuressaare kolledž), Haapsalu Kutsehariduskeskus ja Mainori Kõrgkool. Turismihariduse Liidu loomist toetas EAS Turismiarenduskeskus.

Konverents toimub Pärnus, 20. novembril Tervise Sanatooriumi konverentsikeskuses ja 21. novembril TÜ Pärnu kolledžis.
Konverents toob kokku turismiõppijad ja -õpetajad, -spetsialistid ning turismihariduse edendajaid ja toetajad. Konverentsi teemaks on „Turism ja haridus: ühendussilla loomine.”
Konverentsi eesmärgiks on:
• Edendada mõttevahetust turismihariduse teemadel.
• Avardada arusaama turismiharidusest. Jagada kogemusi, kuidas paremini ühendada haridust turismimajanduse üha kasvavate vajadustega.
• Kuulata ja saada uusi teadmisi kuulsatelt turismiteadlastelt ja praktikutelt nii Eestist kui ka välismaalt.
• Tõsta esile häid näiteid sellest, kuidas turismiettevõtted toetavad turismiharidust ning turismiharidus turismimajanduse arengut.
Konverentsi välisesinejad on Suurrbritanniast, Šveitsist, Iisraelist, Soomest jt. Näiteks Tom Baum Suurbritanniast kõneleb aktuaalsel inimressursside juhtimise teemal. Sõna saavad ka Eesti turismiõpetajad, erialaspetsialistid ja turismiõppijad.
Konverentsi teemast lähtuvalt toimuvad teisel konverentsipäeval kolm töötuba, mille teemadeks on „Turismi ja hariduse vajadused”, „Hariduse tõhustamine ettevõtluse kaasabil” ja „Turismi ja hariduse lähemate seoste loomine”
Konverentsile on oodatud kõik, kes soovivad toetada turismi ja hariduse sidusust ning koostööd.

Kommentaarium on suletud.