Persoon. Intervjuu AIESEC Eesti projektijuhi hr. Lauri Lahi`ga

jaanuar 10, 2009 Persoon. Intervjuu AIESEC Eesti projektijuhi hr. Lauri Lahi`ga kommenteerimine on välja lülitatud

Foto:erakogu

Mis on AIESEC?

AIESEC on rahvusvaheline keskkond, mis ühendab enam kui 30 000 noort ettevõtlikku inimest üle maailma. Ajal kui maailm oli alles toibumas II Maailmasõjast, said kokku kaheksa Euroopa riigi noored ning otsustasid, et parim viis edaspidiseks rahu tagamiseks on suurendada noorte seas kultuurilist teineteisemõistmist. Selleks hakati korraldama rahvusvahelisi noortevahetusi, mis olid paarinädalased kultuurilaagrid välisriikides. Juhtivaks ideeks oli, et kui me mõistame paremini üksteise kultuure, siis tõenäoliselt ei astu me ka edaspidi üksteisega sõtta.

Tänaseks on sellest samast ideest arenenud kvaliteetne praktikavahetusprogramm, kus AIESEC pakub üliõpilastele töökogemust enam kui sajas riigis üle maailma ning ÜRO tunnustas meid kui maailma suurimat tudengiorganisatsiooni.

Millega AIESEC tegeleb?

AIESEC defineerib oma põhitegevust läbi meie arengukeskkonna. Selle üheks elemendiks on juba eelpool mainitud praktikavahetus, mida täiendab meie oma liikmetele meeskonnatöö- ning juhtimiskogemuse pakkumist. Kogu tegevuse eesmärk on arendada oma liikmetes kompetentse, mis on vajalikud ühel liidril ühiskonnas positiivsete muutuste elluviimiseks. Liidri all peame siinjuures silmas igaüht, kes hoolib ühiskonnas toimuvast ning kel on tahet ja ettevõtlikkust endale südamelähedaste probleemidega midagi ette võtta.

AIESECis usume, et kõige parem viis selliseid liidreid arendada, on pakkuda neile juba ülikooli ajal võimalust oluliste teemadega tegeleda. Selleks viime läbi mitmeid praktikavahetusel põhinevaid projekte, mis sel aastal on eelkõige suunatud Eesti ekspordivõime ning ettevõtete vastutustundlikkuse suurendamisele.

Foto:erakogu

Kas AIESEC on seotud konkreetsete erialadega?

AIESEC ei vali oma liikmeid sõltuvalt erialast. Iga üliõpilane, kes tunneb et teda huvitavad teemad millega me tegeleme, on oodatud liikmeks kandideerima. Nii ongi meil liikmeid enam kui kahekümnelt erialalt ning kümnest ülikoolist Eestis.

Kuidas saada AIESECi liikmeks?

Esimene samm on käia ära meie kodulehel www.aiesec.ee ning leida sealt selle linna AIESECi kontaktandmed, kus te liikmeks soovite astuda. Võtke ühendust ja leppige kokku mis edasi saab!

Septembris ja veebruaris korraldab AIESEC ka suuremaid teavituskampaaniaid, mille käigus leiavad aset infoõhtud ja seminarid liikmekandidaatidele.

Kuidas ettevõtted AIESECiga koostööd teha saavad?

AIESEC teeb koostööd paljude edumeelsete ettevõtetega, kellele AIESEC pakub mitmeid võimalusi. Eelkõige läbi praktikavahetuse, kus näiteks üheks selle aasta fookuseks on välisturgudele laienevad ettevõtted, kellele pakume sihtriigist praktikante. Praktikandi all mõtleme vähemalt kolmanda kursuse üliõpilast, kes räägib sihtriigis kõnelevat keelt emakeelena ning kel on ettevõttele vajalik akadeemiline taust.

Lisaks võimaldab koostöö AIESECiga kujundada ettevõttel atraktiivse tööandja mainet suurest massist eristuvate üliõpilaste hulgas. Enda noorte seas positsioneerimiseks on paljud ettevõtted AIESECi partneriteks meie konverentside, koolituste ja õppesarja Klapid Eest! raames.

Millega ise tegelete AIESECis?

Minu põhitegevuseks on aidata AIESECi lokaalkomiteedel jõuda paremini ettevõteteni. Usun et meie praktikavahetusprogramm on eriti oluline tänases majanduskeskkonnas, kus edukad ettevõtted lihtsalt peavad rahvusvahelistuma ning leidma oma toodetele ja teenustele tarbijaid välisturgudel. Toome ettevõtetesse ambitsioonikaid noori, kes orienteeruvad suurepäraselt rahvusvahelises keskkonnas ning toovad mitmekesisust Eesti ettevõtetesse. Selle nimel mina ja paljud teised inimesed AIESECis tegutseme.


Kommentaarium on suletud.