Majandus. Jaemüük kasvab taas

aprill 10, 2011 Majandus. Jaemüük kasvab taas kommenteerimine on välja lülitatud

2011. aasta veebruaris suurenes jaemüük püsivhindades Statistikaameti andmetel 2%, ulatudes 260 miljoni euroni. Eelmise kuuga võrreldes vähenes müük 2%, kuid sesoonselt korrigeerituna näidati ka selles arvestuses väikest kasvu. Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli 317 miljonit eurot, suurenedes aastaga 8%.

Veebruar näitas, et inimesed on uue rahaga hakanud harjuma ning tarbimisjulgus on taastumas. Eesti Panga andmetel on viimastel kuudel jätkunud eraisikutele antud laenujäägi pidev vähenemine ning eraisikute poolt hoiustele pandud summa ulatub juba 4,3 miljardi euroni. Kui enne kriisi oli eraisikutel hoiustega kaetud vähem kui 50% laenujäägist, siis praeguseks on see suhe jõudnud juba 60%ni. Inimeste finantsvõimekuse paranemine annab lootust, et majanduskasvu taastudes kiireneb jälle ka sisetarbimine.

Veebruaris kasvasid müügimahud enamike kauplusegruppide lõikes. Aastatagusele ajale jäi alla toidukaupade müük, mis vähenes püsivhindades 3% (müügitulu kasv samal perioodil 7%). Siin avaldab müügimahtudele mõju teistest kaubagruppidest kiirem inflatsioon, mis veebruaris ulatus 13,2%ni. Tarbijad eelistavad järjest odavamaid kaubagruppe, kuid niivõrd kiire hinnatõusu mõjusid ei ole võimalik täielikult vältida. Lisaks kahanesid müügimahud farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvetes 11% ning tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodetes 9%. Müügitulu vähenes neis kauplusegruppides vastavalt 1% ja 9%.

Kiirem on olnud taastumine majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali jaemüügis, kus aastaga kasvasid mahud 26%. Siin on hinnatõus oluliselt vähem mõju avaldanud ning ettevõtete müügitulu kasvas aastaga vaid 9%. Tihenenud konkurents ning sooduskampaaniad on tarbijale kasuks tulnud, mistõttu ettevõtete müügitulu kasvab aeglasemalt kui kaubamahud.

Sõidukikaubandus näitab endiselt tugevaid kasvunumbreid. Aastaga suurenesid müügimahud vastavas segmendis 58%. Kasv tuli peamiselt mootorsõidukite ja nende lisaseadmete müügist, remondi osas oli kasv tagasihoidlikum. Mootorikütuse müük spetsialiseeritud kauplustes jäi aastatagusega samale tasemele, hoolimata kiirelt kasvanud kütusehindadest. Sellest tulenevalt kasvas mootorikütuse müüjate müügitulu aastaga 12% võrra. Mahtude langust aitab vältida majanduskasvust tingitud autoliikluse tihenemine.

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt märtsis korraldatud küsitluse kohaselt tõusis kaubanduse kindlustunde indikaator 6 punkti võrra. Oluliselt on kasvanud kaupmeeste optimism tuleviku suhtes, samuti on viimaste aastate kõrgeimal tasemel hinnangud töötajate värbamise võimalikkuse suhtes järgmistel kuudel. Tarbijate kindlustunne kasvab mõnevõrra aeglasemalt, suurenedes märtsis 2 punkti võrra. Tarbijate hinnangul on paranenud nii olukord tööjõuturul kui ka pere rahanduslik olukord.

Üha enam on näha, et majanduse kasvule pöördumine hakkab lõpuks ka sisetarbimisse jõudma. Kuigi tööpuudus on vähenenud juba enam kui pool aastat, on inflatsioon pärssinud tarbija ostuvõimet ja kindlustunde kasvu. Sellegi poolest on järgnevatel kuudel oodata pigem müügimahtude kasvu.

Allikas: http://www.mkm.ee/jaemuuk-kasvab-taas/
Foto: flickr.com

Kommentaarium on suletud.