Majandus. EAS on toetanud Eesti firmade tootearendust 525 miljoni krooniga

juuli 10, 2010 Majandus. EAS on toetanud Eesti firmade tootearendust 525 miljoni krooniga kommenteerimine on välja lülitatud


EAS on kahe aastaga andnud Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel tootearenduseks toetust 209-le Eesti ettevõttele rohkem kui 525 miljoni krooni ulatuses.
Alates toetusprogrammi avanemisest eelmise aasta juunikuus on EAS rahastanud 71 tootearendusprojekti ning 138 eeluuringut. Tootearendust on toetatud 493,8 miljoni krooniga, eeluuringuid aga 31,9 miljoni krooniga.
EASi innovatsioonidivisjoni direktori Ilmar Pralla sõnul arvatakse Eestis ekslikult, et innovatsioon on vaid biotehnoloogia ja IT-valdkonna firmade ning teiste kõrgtehnoloogiliste start-up´ide pärusmaa. „Näiteks Suurbritannias panustasid aastatel 2002-2008 kiiresti kasvanud ettevõtted innovatsiooni praktiliselt kõigis majandusharudes võrdselt ning moodustasid vastava valdkonna ettevõtetest 4-9%,” tõi Pralla näite. „Tehnoloogiliste uuenduste kõrval on samavõrd olulised ka nn. pehme innovatsiooni lahendused, näiteks nutikad ärimudelid või uuenduslikud äriprotsessid. Kutsun kõiki ettevõtteid sõltumata tegevusalast aktiivsemalt tootearenduseks toetust küsima, sest heade mõtete elluviimiseks toetusrahast puudust ei tule. Toetustaotluse esitamisega saab iga ettevõtja hakkama oma jõududega.”

Tänavu on teiste ettevõtete seas EASilt saanud 1,8 miljonit krooni tootearendustoetust Water Technology Partners OÜ uut tüüpi veepuhastusseadmete väljatöötamiseks, WebMedia AS 9,9 miljonit krooni semantiliste tehnoloogiate ja pilvandmetöötluse rakendamiseks ning Quattromed HTI Laborid OÜ 15,1 miljonit krooni biotehnoloogilistel platvormidel baseeruva kompleksdiagnostika väljaarendamiseks. Mikromasch Eesti OÜ arendab 5,17 miljoni krooni toel elektrilisele mikroskoobile ülitäpselt pinda sondeerivat teravikku, Estel Elektro AS toodab 2,45 miljoni krooni toel uue põlvkonna alaldeid lennuväljadele, Konesko AS töötab 1,15 miljoni krooni kaasabil välja uut tüüpi tuulegeneraatoreid ning Nelja Energia OÜ loob ligi 0,6 miljoni kroonise toetuse kaasabil alalispingemuundurit taastuvenergeetikas kasutamiseks.
EASi tootearendustoetus on mõeldud kõigile Eesti ettevõtetele, kes suurusest sõltumata soovivad välja töötada uusi tooteid, teenuseid ja tehnoloogiaid või olemasolevaid edasi arendada. Toetatakse kolme peamist tegevust: arendustööde ettevalmistamiseks eeluuringute teostamist, tootearenduse jaoks vajalike rakendusuuringute läbiviimist ja tootearendust ennast. Toetusraha saab taotleda ka teadusasutuste ja ettevõtete koostöös elluviidud innovatsiooniprojektidele. Toetussumma ulatub 50 miljoni kroonini, kuid olenevalt valdkonnast tuleb 25-60% projekti maksumusest rahastada ettevõtjal endal.
Tootearenduse toetusprogrammi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja programmi eelarve kuni aastani 2013 ulatub miljardi kroonini. Lisaks toetab EAS viie aasta jooksul miljardi krooniga innovatsiooniprojektide elluviimist tehnoloogia arenduskeskustes ning pakub ettevõtetele tuge innovatsiooniosakute toetusprogrammi kaudu.

Foto: flickr.com

Kommentaarium on suletud.