Kutse. E-õpe, 5. osa

oktoober 10, 2010 Kutse. E-õpe, 5. osa kommenteerimine on välja lülitatud

Arvuti vahendusel arutlemise töövahendit nimetatakse arutelu- või vestlusfoorumiks, diskussiooniks, aga ka konverentsiks. See on võimas töövahend, mille oskuslik kasutamine on paljude kaugkoolituse uurijate ja praktikute arvates võrgukursuse õnnestumise võtmeks. Arutelufoorum vajab suunamist ja juhendamist, et sellest ei kujuneks lihtsalt kaootiline jututuba.  Samas tuleks taolistele mitte teemasse puutuvatele suhtlemisvormidele anda eraldi väljund, luues selleks vastava foorumi – Kohvituba vms.

Õppeprotsess jaguneb iseenesest viieks erinevaks faasiks:
a) I etapp – süsteemile ligipääsu loomine. See on faas, kus kõige olulisem on õppija julgustamine ja tehniline toetus.

b) II etapp – sotsialiseerumine, suhtlemise alustamine. Õppijal peab tekkima tunne, et kõik kuuluvad gruppi, kes töötavad ühiste eesmärkide nimel.

c) III etapp – info leidmine ja infovahetus. Õppija tajub suurt infotulva Internetis, moderaatori ülesandeks on pakkuda enesekindlust ning entusiasmi infotulvas toimetulekuks.d)

IV etapp – uue teadmise konstrueerimine, koosõppimine. Sellel etapil formuleeritakse arvamusi ja ideid. See on teadmiste kujunemise etapp, mitte pelgalt infovahetus.

e) V etapp – areng ja reflekteerimine. Õppijad on tavaliselt väga kriitilised. Osalejad suunatakse kokkuvõtteid tegema ning teiste õppijate õppimisele kriitilist hinnangut andma.

Huvitavaid ja arendavaid e-koolitusi leia siit: koolitus.veebikiri.ee
Foto: Flickr.com

Kommentaarium on suletud.