Kutse. E-õpe, 4. osa

september 10, 2010 Kutse. E-õpe, 4. osa kommenteerimine on välja lülitatud

Eraldi faktorina Internetis õppimise puhul sobiks tuua välja rollimuutused. Nimelt on seal suured arenguvõimalused, eriti allikate ja teenusepakkujate suurema autonoomia ja suurema võrdsuse aspektist. Auditooriumi liige ei ole enam massi osa, ta on kas üksikisik või enda poolt valitud võrgustiku või spetsiaalse publiku liige. Lisaks nihkub auditooriumi tegevus passiivselt vastuvõtult info otsimise, konsulteerimise ja interaktsiooni suunas.

Internetis õppimine on isikukeskne tegevus, õppuril ei ole võimalust olla lihtsalt osa
anonüümsest massist. Enamus tegevusi e-koolituskeskkonna sees jätavad jälje, mis on nähtav
sõltuvalt õppuri rollist kas keskkonna administraatorile, õppejõule või kaasõppurile. Rääkides
õpingutest tuleks märkida ära ka asjaolu, et teabe otsimine, läbitöötamine ja omavaheline
levitamine on peamine osa koolitusprotsessist. Samavõrd on muutumas erinevate rollide
vahelised suhted, nimelt on selgejoonelised piirid kirjastaja, tootja, levitaja, tarbija jvahel hägustuma.

Märkimisväärne on, et üldisel meediumide vastastikuse lähenemise taustal näeme tõenäoliselt esile kerkimas kõrgema spetsialiseerituse astmega institutsionaalseid kogumeid (ibid.). Need hakkavad põhinema kas tehnoloogiatel või konkreetsel tarbimisviisil ja sisul (näiteks meediainstitutsioonid mis on orienteeritud uudistele, meelelahutusfilmidele, ärile, spordile, pornograafiale, turismile, haridusele, mitmesugustele elukutsetele) ilma igasuguse ühendava institutsionaalse identiteedita.

Huvitavaid e-koolitusi leia siit: koolitus.veebikiri.ee
Foto: Flickr.com

Kommentaarium on suletud.