Kutse. E-õpe, 3. osa

august 10, 2010 Kutse. E-õpe, 3. osa kommenteerimine on välja lülitatud

Interneti puhul on koolituste korraldamiseks mitmeid võimalusi, kusjuures mitte kõik veebikursused, mida tänasel päeval läbi viiakse, ei ole täielikult veebipõhised. Levinud on „päris” ja virtuaalsete õpivõimaluste lõimimine, levinud on neli peamist varianti:

a) Täielikult veebipõhine õpe – kogu kursuse õppeprotsess (sisu edastamine, info levitamine,
suhtlemine, õppijate hindamine) toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole.
b) Osaliselt veebipõhine õpe – kursuse õppeprotsess toimub veebipõhiselt, kuid kursuse
jooksul toimub ka auditoorseid seminare või praktikume, kuid mitte rohkem kui 25% kogu
õppetöö mahust.
c) Auditoorne õpe veebipõhise toega – kursuse õppeprotsess toimub auditoorselt, regulaarselt
toimuvad auditoorsed loengud, seminarid ja/või praktikumid, mis moodustavad üle 25%
kogu õppetöö mahust, kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja
juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks.
d) Auditoorne õpe e-õppe vahendite toega – kursuse õppeprotsess toimub auditoorselt, õppetöö toetuseks kasutatakse üksikuid e-õppe vahendeid.

Taoline erinevate õpivõimaluste integratsioon kannab endas puhtpraktilist mõtet – paljusid
käelist osavust nõudvaid erialasid ei ole parimalgi juhul võimalik Internetis õppida ega
õpetada. Samuti võimaldab õppurite ja õppejõu omavaheline suhtlemine tavaõppe käigus luua
kergemini hilisemaid virtuaalkontakte ning vastupidi.

Huvitavaid e-koolitusi leia siit: koolitus.veebikiri.ee
Foto: Flickr.com

Kommentaarium on suletud.