Kutse. E-õpe, 2. osa

juuli 10, 2010 Kutse. E-õpe, 2. osa kommenteerimine on välja lülitatud


Hea võrgukursus ehk arvuti ja Interneti vahendusel pakutav kaugkoolituskursus ei ole lihtsalt kogum veebilehele pandud õppematerjale, vaid kesksel kohal on põhiküsimus, kuidas õppemoodulite sisu, õppemeetodid, ülesanded või kasutatavad võrguõppe vahendid toetavad õpikeskkonna tekkimist ja koostöös õppimist. Rääkides õpikeskkonnast, siis moodustub see ruumikeskkonnast, õppevarast ja inimkeskkonnast ning on selles osas suuresti sarnane tavaõppele.

Kuid kui soovitakse kasutada ära neid võimalusi, mida võrguõppe pakub, ei ole mõttekas keskenduda lähiõppe situatsiooni kopeerimisele või asendamisele. Veebipõhise õpikeskkonna kujundamisel on vaja pöörata suurt tähelepanu inimvõrgustikele ja sobivate kommunikatsioonivahendite valikule. Selleks, et toimuks õppimine, vajavad õppijad arutelu, olgu see siis vahetu või vahendatud kommunikatsioon. Sotsiaalne interaktsioon, omavaheline suhtlemine ja arutelu soodustavad õppimist, sest õppijate personaalsele arusaamisele materjalist lisanduvad kaaslaste seisukohad ning erinevad arvamused sunnivad oma tõekspidamisi põhjalikumalt analüüsima ja argumenteerima.

Arvuti vahendusel arutlemise töövahendit nimetatakse arutelu- või vestlusfoorumiks, diskussiooniks, aga ka konverentsiks. See on võimas töövahend, mille oskuslik kasutamine on paljude kaugkoolituse uurijate ja praktikute arvates võrgukursuse õnnestumise võtmeks.

Huvitavaid e-koolitusi leia siit: koolitus.veebikiri.ee
Foto: Flickr.com

Kommentaarium on suletud.