Kuidas traditsioonid saavad innovaatilised olla

august 10, 2009 1 Comment »

innovatsioon

Innovatsiooniaasta on teistmoodi tegemise ja loova mõtlemise aasta. Sel aastal on lausa loomulik, et ka traditsioonidega käiakse loovalt ümber ja need saavad uue näo ja juba pikkade traditsioonidega üritustelgi leitakse uusi võimalusi, kuidas olla innovatiivsem ja kaasaegsem.

Oma panuse innovatsiooni tutvustamisse andis ka Laulupidu. Seekord tuli Laulupeo tuli Tartust Tallinnasse hoopis ajaloolist veeteed mööda!

Kindlasti olid need ajaloolised puupaadid, mis tuletulemiseks uuesti vanamoodi üles ehitati, omal ajal innovatiivsed, nüüd oli innovatiivne hoopis nende kasutusviis. Ei ole just tavapärane, et Viljandimaal tuli kapten Mati Raamatul laevu hoopis kuival maal juhtida – laevad ei kandnud seekord mehi, vaid mehed laevu! Esimest korda sai laulupeo TuleTulemist jälgida ka Googe Maps’i abil.

Laulupeo rongkäigu jälgijaile jäid kindlasti silma erakordselt huvitavad sõiduriistad. Miks peab jalgrattaga väntama vaid üks inimene ja vaid ühes suunas? Innovaatilised lauljad trumpasid teineteist üle huvitavamate liikurmasinate ehitamisel.

Innovaatilist mõtlemist on Laulupeo korraldajatel kindlasti väga vaja, et järgmisel korral mahutada kõik lauldasoovijad laulukaare alla – kõik head mõtted, kuidas see võimalikuks saaks, on oodatud www.in.ee ideepanka!

Innovatsiooni endas on leidnud ka muuseumid, kes on endas talletatud tohutut varandust ja teavet asunud aktiivselt jagama – korraldatakse erinevaid õppeprogramme, muuseumitunde, näitusi, tehakse koostööd teatrite ja kontserdikorraldajatega, jagatakse meie toredaid rahvusmustreid sülearvutite kaantele jne.

Muuseumid on astunud internetiajastusse – muuseumis saab käia ka jalga kodust välja tõstmata, tutvudes virtuaalväljapanekutega. Ja kui inimesed ise ei leia teed muuseumisse, siis muuseum läheb sinna, kus inimesed on – näiteks Facebooki, Twitterisse või ka kaubanduskeskusesse….

Lisaks on Ees­ti tead­la­sed osa­li­sed aas­ta lõpuks val­mi­vas kuue Eu­roo­pa rii­gi koostööp­ro­jek­tis Smart­mu­seum, mis ai­tab kul­tuu­ri­hu­vi­lis­tel tu­le­vi­kus lei­da nen­de jaoks kõige hu­vi­ta­va­maid Eu­roo­pa kul­tuu­riob­jek­te. Smart­mu­seum võtab ar­ves­se iga külas­ta­ja isik­lik­ke hu­ve ja ju­ha­tab ini­me­se­le kät­te just te­da hu­vi­ta­vad eks­po­naa­did, tu­le­vi­kus on isegi võimalik, et mo­biil­te­le­fon näi­tab läheduses asuvaid huviobjekte.

Uusi innovaatilisi mõtteid teile!

Tiiu Allikmäe

Innovatsiooniaasta meediasuhete juht

Kommentaar

  1. Henz 16/11/2009 at 14:16 -

    Innovatsioon? Sümpaatne märksõna