Juhtkiri. Veebruar 2010

veebruar 10, 2010 Juhtkiri. Veebruar 2010 kommenteerimine on välja lülitatud

Räägitakse, et internet pidavat võrreldes inimesega, vananema nagu koer. Ehk siis, üks inimaasta võrdub 5-7 koera- või siis ka internetiaastaga. Võib-olla on see tõesti nii, näiteks veebikirja layout`i uuendasime pärast esimest kahte ilmumisaastat. Sest vana oli moraalselt iganenud. Sama võib väita ka lugejaküsitluse kohta. Näiteks 01.07.08 läbiviidud uuring kinnitab, et lugejatest 55% on tööline või spetsialist.10.10.02 lõppenud küsitlus räägib aga sootuks erinevat faktikeelt:

73% veebikirja lugejatest on naised; prevaleeriv vanuserühm 25-40 aastat; põhiharidusega lugejaid on ainult 5%; seevastu magistrikraadi omab 9% ja bakalaureuse on haridustasemeks märkinud 13% vastanutest. Keskastme- ja tippjuhte on võrdselt 7%; spetsialistina määratleb ennast 39% lugejaskonnast. Pommina mõjub asjaolu, et 49% vastanutest ei tööta toitlustus- ja majutusalal, vaid on märkinud erialaks hoopis meedia-, turismi-, meditsiini-, turundus- kui ka kaubandusvaldkonda. Eraldi saab tuua välja veel kutseharidussüsteemi ja KOV`i.

Soojalt mõjuvad vabavastused, mõned näited:

• Ma loodan, et teil jätkub visadust ja tahtmist seda veebikirja edasi teha:)Kõike kõige paremat ja palju uusi ja huvitavaid ideid!:)
• jätkake samas vaimus.

Veebikiri tänab kõiki küsitluses osalenuid ja liigutatud positiivse tagasiside eest : )

Ühtlasi loosisime välja viis e-koolitust: “Joogid, mida peab teadma!“, tulemused avanevad siin…

Siinkohal saaks ka naljaga pooleks küsida, „What Woman Want?“ ehk mida lugejad veebikirjast enim ootavad? Lugejaeelistuse top 3 on äri, persoonilood ja toiduvalmistamisega seonduv. Mida aga lugejad otsesõnu nõuavad, on lood turismist ja reisimisest. Toimetus pidas siinkohal kaua ja pikalt nõu, sest me ei soovi rikkuda turutasakaalu. Otsesõnu, tänasel meediamaastikul toimivad spetsiifilised erialaajakirjad „Köök“, „Profiköök“; „Vine“ ja „Reisimaailm“ ning me ei soovi meediaäris äärmiselt pingelisel ajal mitte mingil juhul nende nišši siseneda. Ei soovi seda ka edaspidi.

Summeerides tulemit – turismi käsitlev osa tuleb kindlasti, me ei saa lugejahuvi eirata. Samuti jätkub jookide ja toiduvalmistamisega seotud artiklite ilmumine. Persoonilood? Loomulikult. Küll aga vaatame teise nurga alt majandusartiklitele. Sest lugejad on meilt küsinud – kirjutisi teemal, kuidas MASU ajal hakkama saada. Toimetus on seda meelt, et ainult kulude kokkuhoid ei ole väljapääs. Pigem on lahenduseks tulude tõus, mis omakorda eeldab tõhusaid teadmisi majandusest.

Nii ilmubki sellel korral majanduskonsultatsioonibüroo Loyal Partner OÜ tegevjuhi hr. Valdo Künnapas`e euro kasutuselevõttu Eestis hõlmav analüüs. Jätkub personalivalikut käsitlev kirjutisteseeria. Ühtlasi üllitame turundusalase artiklitekogumi. Ja autohuviliste suureks rõõmuks ilmub veel õige mitu jagu hr. Vahur Kõrbe kirjutisest, mis käsitleb kultussõiduki GAZ 21 renoveerimist : )

Kommentaarium on suletud.