Intervjuu pr. Ülle Toots`i, Tallinna Teeninduskooli üldharidusainete juhtivõpetajaga

märts 10, 2010 3 kommentaari »

Üldharidusained ja kutseõpe, erialaained. Kas siin on väike konflikt? Kas ametikooli õppuritele tundub kohati, et eriala on tähtsam kui üldained?

Olen pedagoogina töötanud juba kakskümmend viis aastat ja sellest kutsehariduse süsteemis üldharidusainete (loodusainete) õpetajana peaaegu kaheksa aastat ning pole tajunud, et meie õpilased ei väärtustaks üldharidust. Kutsehariduses õpetatavad üldhariduse õppeained on samad, mis gümnaasiumiski, kuigi vähendatud mahus. Arvan, et meil õpetatavad üldharidusained pole liialt akadeemilised ning elu- ega ka erialakauged ja püüame üldharidusainete õpinguid üha enam siduda õpitava erialaga. Ka on lisandunud uutesse õppekavadesse otseselt eriala toetavad üldhariduse baasil õpetatavad ained, nagu kutsealane emakeel, võõrkeel ning ka matemaatika ning keemia. Kutsekeskhariduse läbimine võimaldab tublimatel jätkata oma õpinguid kõrghariduse omandamiseks. Meie õpilased on sellest vägagi teadlikud ning igal aastal sooritavad ka meie lõpukursuste õpilased riigieksameid, kuigi meie kooli lõpetamise tingimuseks see ei ole. Üldhariduse ainete õpetamine kutsehariduses on siiski väga oluline, sest selle õpetuse toel õpib õpilane end kindlasti paremini väljendama nii suuliselt kui ka kirjalikult, kasutama vajalikke infoallikaid ja mõnikord ka pakutavas infos kahtlema ning on kindlasti osavam optimaalsemalt oma töös ettetulevaid probleeme lahendama. Ka aitab teda osalemine erinevates rühmatöödes edaspidi paremini oma töömeeskondadesse sulanduda ning koostööd teha erinevate inimestega.

Kas vastab tõele, et kutset on lihtsam õpetada kui üldaineid, sest mängulisuse moment on suurem?

Minu arvates ei vasta see tõele. Kahtlen, kas kutseõppes niiväga mängulisust on, sest see on ikka päris tõsine õpe ja oskuste omandamine oma valitud erialal. Ka üldhariduse aineid on võimalik õpetada väga huvitavalt, sidudes õpetatavat võimalikult palju reaalse elu ning situatsioonidega. Tallinna Teeninduskoolis on meie kasutuses kaasaegsed õppeklassid parima tehnilise varustusega ning seda kasutades saame näidata oma tundides filme, kuulata võõrkeelset õppematerjali, teha Power Pointi esitlusi jms, mis kõik muudavad õppetunni huvitavamaks ja mitmekesisemaks. Selles osas saan väita, et mul on eriti vedanud, sest loodusainete õppimine on õpilastele reeglina meelepärane ning nad tunnevad päris elavat huvi loodusega seonduva kohta. Tihtipeale arvavad õpilased, et bioloogia õetajana olen ka väga kursis erinevate haigustega ning esitavad mulle kui meditsiinitöötajale tervisega seotud küsimusi. Saan neid sel juhul vaid suunata vastava info leidmise poole ning loomulikult jagada ka oma kogemusi kolme lapse emana.

Millega üldse köidetakse õpilase tähelepanu, seda siis, kui läbitav teema ei ole tõepoolest huvitav?

Õpilased saavad väga hästi aru, kui õpetaja on siiras ja suhtub neisse kui partneritesse. Tuleb neile lihtsalt ausalt selgitada, milleks siiski seekord on vaja võib-olla nende jaoks vähem atraktiivsemat teemat õpetada ja see ka ära õppida. Ja see toimib. Minul on küll õpilastega selles osas väga hea side olnud ning olen saanud kõik olulise neile ka edastada suuremate probleemideta. Muuseas, tihti on väga tõhus abiline õpetaja hea huumorimeel.

Mis ainet Te ise õpetate?

Eelnevatest vastustest on koorunud, et olen loodusainete õpetaja. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli biogeograafia eriala ning seega õpetan meie koolis bioloogiat, geograafiat ja keskkonnaõpetust.

Õpetaja elukutset peetakse ilmselt üheks emotsionaalsemaks üldse?

Ei vaidle vastu. Olen kord kümmekond aastat tagasi proovinud töötada ka väljaspool haridussüsteemi, aga ei õnnestunud. Tundsin hirmsasti puudust noorte inimestega vahetust suhtlemisest ning nende säravatest silmadest. Ja poole aasta pärast olingi taas koolis õpetamas tagasi ning nüüd tean, et kool on minu jaoks see kõige õigem koht ja hingepalsam.

Aga juhtivõpetaja? Millega on juhtivõpetaja tegev?

Meil on kõikide osakondade eesotsas juhtivõpetajad, kes tegelevad väga konkreetselt oma kindla valdkonnaga. Minu tööks ongi veel ka olla üldharidusainete juhtivõpetaja. Peamiselt on minu töö tagada oma valdkonna õpetajate ainekaartide olemasolu, et need on ka aineti ühtlased ja vastavad meie kooli eesmärkidele, tegelen meie õpetajate täiendkoolitusele suunamisega, õppeaasta tööplaani tegemisega jms. Kindlasti tuleb teha koostööd kutsehariduse õpetajatega, sest eesmärk on ju meil ühine: koolitada välja parim partner meie tööandjale. Ja kõige tähtsamana arvan, et olen oluline oma kolleegide igapäevamurede ärakuulajana ja võimalusel abistajana.

Täiesti teemaväline küsimus – milline või millised on Teie kulinaarsed eelistused?

Olen üldiselt kõigesööja, aga kui eelistusi välja tuua, siis kindlasti on võitnud minu südame tänu meie kooli väga headele kokkadele erinevad püreesupid ja kindlal kohal on minu toiduvalikus kalaroad. Kuna armastan oma erialast tulenevalt hullupööra lõkkeromantikat, siis paremat, kui sütel küpsetatud toit, pole kindlasti olemas.

Foto: Tallinna Teeninduskool

3 kommentaari

  1. : ) 13/03/2010 at 10:54 -

    Väga tore õpetaja!

  2. Redo 21/04/2010 at 20:58 -

    Mõtleva inimese mõttekäik, positiivne lugemine

  3. Hung Over 30/05/2010 at 07:22 -

    Sümpaatne kirjutis