Intervjuu naiskodukaitse Jõgeva ringkonna vabatahtliku instruktori Mariana Maasik`uga

juuni 17, 2012 Intervjuu naiskodukaitse Jõgeva ringkonna vabatahtliku instruktori Mariana Maasik`uga kommenteerimine on välja lülitatud

Inimene tänavalt ei tee reeglina vahet andragoogil ja pedagoogil. Et siis, mis muudab täiskasvanute õpetamise sedavõrd eriliseks?

Andragoogi ja pedagoogi vahe? Andragoog on täiskasvanute koolitajana rohkem suunaja rollis, pedagoog aga vastutaja rollis õppeprotsessis. Andragoogilisest mudelist lähtuvalt on täiskasvanud õppija ennastjuhtiv õppija, kes vastutab iseenda tegevuste ja otsuste eest. Oluline erinevus andragoogikas on see, et täiskasvanul inimesel on kogemused, mis on oluliseks ressursiks kui kasutada aktiivõppemeetodeid- nagu näiteks rühmatöö, juhtumiõpe, situatsiooniõpe, rollimäng vms.

Kui pedagoogilises mudelis õpilane õpib välisest õpimotivatsioonist, sest vanemad või õpetaja sunnib, siis andragoogilisest mudelist lähtuvalt täiskasvanu õpib sisemisest õpimotivatsioonist, kuna ta tahab õppida, või tal on vajadus seda teha. Täiskasvanud õppijad on orienteeritud probleemi lahendamistele.

Kas võiks lihtsustatult öelda, et täiskasvanu ootab koolituselt koheseid tulemusi?

Mõnikord see on tõesti nii, kuid enamasti lähtudes oma eelnevast kogemusest olen ma kindel, et ei oodata kohest kasu. Mõnikord võib tulemus avalduda nädala, kuu või isegi aasta pärast. Samuti olen veendunud, et kes isiklikkust huvist on õppima tulnud, see saab alati koolitustelt midagi uut, isegi siis kui tegemist on juba erialaspetsialistiga.

Naiskodukaitse instruktor, mida see tähendab?

Naiskodukaitse instruktor on Kaitseliidu maleva juures töötav palgaline, kes sisulistes tööülesannetes ja suuniste andmistel allub Naiskodukaitse esinaisele ja töökorralduslikes ülesannetes Kaitseliidu maleva pealikule. Naiskodukaitse esinaine on pr Airi Neve.

Naiskodukaitse instruktor tegeleb ringkonna töö korraldamisega, sh planeerimisega, värbamistegevuse, asjaajamise ja väljaõpe korraldamisega. Lisaks palgalisele instruktorile on olemas ka vabatahtlikud instruktorid. Erinevus nende kahe vahel seisneb selles, et esimene saab oma tööülesannete täitmise eest töötasu ja tegeleb rohkem asjaajamise korraldamisega, teine töötab välisest motivatsioonist, st kogemuse-, vilumuse-, enesetäiendamise vms eesmärgil. Mina kuulun nii esimeste kui teiste sekka, kuigi hetkel olen asendamasKaitseliidu Koolis Naiskodukaitse kursuste koolitusspetsialisti ja tegutsen Jõgeva malevas hetkel vabatahtliku instruktorina.

Enamus meie läbiviidavast väljaõppest toimub nädalavahetustel. Naiskodukaitse väljaõpe koosneb baasväljaõppest, eriala- ja juhtide väljaõppest. Baasväljaõpe toimub neljal nädalavahetusel ja õpetatakse organisatsiooniõpetust, esmaabi, toitlustamist ja sõduriõpet. Seejärel valitakse omale meeldivaim eriala. Naiskodukaitse erialad on: avalikud suhted, meditsiin, toitlustamine, side- ja staap, kultuur, sport, formeerimine ja noortejuhid.

Loodan, et eelnimetatu purustab müüdi, et Naiskodukaitses tehakse ainult süüa või lastakse püssi. Kõik meie liikmed leiavad eneseteostuseks oma väljundi.

Miks Kaitseliit?

Põhiline erinevus teistest koolitusega tegelevatest asutusest on organisatsiooni suurus ja eripära. Kaitseliit pakub kõigile oma liikmetele eneseteostamisevõimalusi. Meie organisatsioonis on nii palju võimalusi koolitajana tegutsemiseks – maleva tasandil, on võimalik koolitada nii Kaitseliidus, Naiskodukaitses kui ka Noorte Kotkaste või Kodutütarde liinis. Meil on ka oma kool – Kaitseliidu Kool, kus saab õppida ja õpetada sõjaväelise-, inimressursi arendamise õppesuunas või Kaitseliidu Kooli egiidi alustel kursustel. Ma usun, et kõik meie organisatsiooni liikmed, kes soovivad saada head rakenduspedagoogilist õpet saavad seda  nii KL Kooli kui ka malevate ja ringkondade kaudu.

Isiklik küsimus – miks Sa koolitad?

Ühelt poolt ilmselt sellepärast, et mulle meeldib õpetada ja õppida ka. Läbi õpetamise olen ma kohtunud sadade uute inimestega (varsti saab vast juba esimene tuhat täis), kellel on palju põnevaid kogemusi, mida jagada.

Teiselt poolt sellepärast, et juba omandatut mitte lasta ununeda ning panna ennast ikka uuesti ja uuesti proovile. Usun, et õppides ja õpetades Kaitseliidu Koolis või mujal organisatsiooni sees kasutades rakenduspedagoogilist lähenemist (õppimine läbi üksteise kogemuste analüüsimiste teel ja vastustuse võtmine iseenda õppimise eest) arenevad mõlemad nii õppur kui ka instruktor. Minu töös  on ette tulnud olukordi, kus õppuril on mitmeid kordi enam kogemusi õpetatavalt alalt kui minul ja see teeb õpetamise minu jaoks põnevaks, kuna saan ka mina targemaks.

Muide, loed distsipliine, mis seonduvad avaliku esinemise ja välitoitlustamisega? Aga Sul on põhjalikud teadmised pagar-kondiitri erialalt. Kas veebikiri võib küsida retseptisoovitust?

Soovitaksin šokolaadi- tšillikooki, mida ma ise olen kasutanudja teistele ka õpetanud.

Lõpetuseks, kuidas puhkad?

Enamasti võtan ma oma tööd kui hobi, mulle meeldib puhata töötades. Igasse mu suvisesse puhkuse aega mahub üks kindel üritus – see on Kaitseliidu Jõgeva maleva kodutütarde ja noorte kotkaste suvelaager. Selles laagris osalemine teeb minu jaoks oluliseks teadmine, et panustades tänastesse noorliikmetesse kasvatame organisatsiooni jaoks vajalike oskuste ja teadmistega liikmeid.  Kui aga mõnda pikka ja väsitavat üritust vajan „hingetõmbe aega“, siis mulle meeldib lihtsalt kõndida, teha süüa, lugeda, külalisi vastu võtta. Mulle meeldib ka väga teatris käia.

Lisaks meeldib mulle ennast proovile panna meie mõistes sõjalis-sportlikel võistlustel, kus mõnikord läheb hästi, mõnikord kehvemini.

Foto: erakogu

Kommentaarium on suletud.